MENU
Aula_close Layer 1

Valgmøde 2020

Kære forældre,

Grundet de særlige omstændigheder aflyses det planlagte valgmøde mandag den 16. marts. Valget gennemføres dog stadig, men du skal ikke møde op på skolen.

Hvis du gerne vil stille op til skolebestyrelsen, skal du blot sende en mail til Allan Lykholt vedr. dette inden den 26. marts. Er du i tvivl, om du er stemme- eller valgberettiget, kan du skrive til skolens kontor for at få det oplyst.

Hvad laver en forældrerepræsentant?

Som forældrerepræsentant i skolebestyrelsen kommer du med i maskinrummet og får i fællesskab med andre forældre med noget på hjerte mulighed for at præge skolens rammer. I tæt samarbejde med skolens ledelse og personale kan du være med til at sætte retning for det, der er vigtige for dig, børnene og de andre forældre.

Skolebestyrelsen er med til at få de politiske beslutninger til at give bedst mulig mening ude på skolerne. På den måde sørger vi for, at vi arbejder sammen for at folkeskolen er netop det – folkets skole.

Din stemme er vigtig, for kun sammen kan vi skabe den bedste skole for børnene.

Hvad er rammerne for skolebestyrelsesarbejdet?

Skolelederen fungerer som sekretær på møderne. Formanden, der er forældrerepræsentant, udarbejder dagsordenen for møderne, som regel i samarbejde med skolens leder.

Der afholdes valg til skolebestyrelserne hvert andet eller hvert fjerde år – dette er en lokal beslutning. Skoler med forskudte valg har 4-årige valgperioder for forældrerepræsentanter, hvor 3 til 4 forældrerepræsentanter er på valg hvert andet år.

Dokumenter
Forskudte valg 2020.pdf Shape Created with Sketch.