MENU
Aula_close Layer 1

Retningslinjer for elevers fritagelse

Retningslinjer for elevers fritagelse

 

Kontaktlæreren kan give en elev fri efter anmodning fra forældrene.

Såfremt frita­gelse er af længere varighed mere end 2 dage, eller det drejer sig om særlige tilfælde, er det skolele­deren, som skal give fri.

Fritagelse noteres i protokollen.

Det understreges, at man så vidt muligt skal undlade at bede sit barn fri fra under­visningen.

Ved sygdom og andet fravær skal kontaktlæreren orienteres.

Hvis skolen ikke er orienteret om fritagelse, ferie, sygdom og andet fravær. Noteres det, som ulovligt fravær.