MENU
Aula_close Layer 1

Om os

Bislev Skole danner sammen med Bislev Børnehave og DUS en helhed, som teknisk hedder en landsbyordning. Bislev Børnehave og DUS blev den 1. oktober 2007 en landsbyordning sammen med skolen. Få flere oplysning om landsbyordningerne i Aalborg Kommune ved at klikke her.

Skolelederen og DUS-lederen i Bislev Landsbyordning udgør den daglige ledelse for hele ordningen. Det betyder et meget tæt samarbejde mellem de førhen tre institutioner – og et fælles mål, som er at give børnene trygge og udviklende rammer fra start i børnehaven, til de forlader skolen efter 6. kl. Vi mener nemlig at trygge børn, der trives og deltager i fællesskabet, lærer bedst. Gennem vores fælles mål bliver vores værdigrundlag skabt, som er: ”tryghed skaber udvikling” Læs mere om hvordan vi skaber udvikling gennem tryghed i den nedenstående tekst.

Tryghed skaber udvikling
Vi samarbejder, som en naturlig del af hverdagen, med børnenes overgang fra børnehave til skole. Vi mener, samarbejdet er med til at skabe en”rødtråd” i børnenes liv, som gør overgangen tryg og blid, da børnene i børnehaven benytter skolens gymnastiksal, deltager i forskellige arrangementer på skolen; såsom motionsdag, emneuger, morgensang og læsearrangementer. Dette er med til, at børnene lærer skolens bygninger og de ansatte på skolen at kende, og det giver børn tryghed at færdes i vante rammer blandt kendte voksne. 

 

Tryghed skaber udviklingYderligere mener vi, at samarbejdet omkring rullende skolestart også skaber en blid  og tryg overgang til skolen.  Rullende skolestart betyder, at barnet starter i skole den  første skoledag i måneden efter sin 6-års fødselsdag. (Dog har forældrene ret til at beslutte, at barnet starter efter sommerferien.) De fleste børn vil derfor komme til at begynde i skolen på et andet tidspunkt, end de ville have gjort ved en traditionel skolestart. På den måde bliver skolestarten en mere personlig sag, da der kun vil være en eller nogle ganske få, der begynder i hver måned. Inden skolestart mødes forældre med børnehaven og skolen for at få en dialog om, hvordan barnet får den bedst mulige skolestart. Vi mener hermed, at den form for skolestart giver tryghed til den enkelte elev allerede fra første skoledag. 

På Bislev Skole har vi i indskolingen (0. – 2. årgang) rullende skolegang og derved aldersblandet undervisning, som er det samme som holddelt undervisning. Ligeledes har vi på på mellemtrinnet (3.-6 årgang) holddelt undervisning og rullende skolegang. Rullende skolegang betyder, at eleven ruller et hold op, når eleven er klar til det udviklingsmæssigt – og ikke så meget aldersmæssigt. Der arbejdes dermed på tværs af årgangene, og derved tilgodeses eleverne på det niveau, de er. Derfor vil eleven altid have nogle at spejle sig i. Vi mener derfor holddelt undervisning og rullende skolegang både skaber tryghed og en høj faglig udvikling for den enkelte elev. 

 

 

De virtuelle rammerDe virtuelle rammer
Bislev Skole og Børnehave er teknologiske orienteret, som blandt andet kommer til udtryk ved, at skolen i 2013 var med i ”Projekt IT 1t1-undervisning” samt et tilhørende projekt ”Tidlig it-indlæring” møntet på børnehaven. Deltagelsen i projektet har udmøntet sig i, at børnene i børnehaven har en iPad pr. anden barn. For skolen betød projektet, at alle elever og medarbejdere fik deres ”egen” iPad. Meningen for skolen er, at iPads integreres i undervisningen som et pædagogisk værktøj, der øger undervisningens værdi. I skoledelen bliver hver elev i indskolingen udstyret med en iPad, som arbejdsredskab. Den bliver skiftet ud til en chromebook, når de kommer op på mellemtrinnet.

 

 

De fysiske rammer  
Vi er beliggende i et naturskønt område tæt ved Limfjorden, ca. 5 km fra Nibe og ca. 25 km fra Aalborg.

De fysiske rammer

 

Skolen er renoveret i 2004 og 2015 og fremstår med lyse rare lokaler med borde og stole, der kan indstilles efter elevernes behov. Der er et stort velfungerende mediatek. Skolen tilbyder undervisning fra 0. klasse til og med 6. Klasse. Vi råder over meget gode udearealer heriblandt legeplads, basketballbane og en multibane, som børnene kan bruge i skoletiden og i fritiden. Endvidere er der store grønne områder, bålhytte, en lille skov, frugthave og et asfalteret område, eleverne kan benytte.

Skolen har lokalefællesskab med DUS-ordningen. Indskolingen bruger lokalerne om formiddagen og Dus-ordningen i fritiden. Endvidere bruger DUS-ordningen værkstedslokalet, gymnastiksalen og mediateket. Ligeledes har DUS-ordningen et dejligt udeområde, da vi deler det naturskønne område med skolen.

 

 

 

Børnehaven

Børnehaven har nogle dejlige velindrettede lyse lokaler og en skøn stor legeplads. Børnehaven er normeret til 40 børn, gennemsnitligt har vi 33 børn indskrevet. Mindst en gang ugentligt benyttes skolens gymnastiksal og arealerne omkring skolen bruges flittigt, da børnehavnen er en idrætsbørnehave, hvor udeliv, krop og sundhed samt bevægelse vægtes højt. Beliggenheden af børnehaven er derfor ideel - tæt på skov og fjord.